Toinen Mooseksen Kirja

40 LUKU.

Ilmestysmaja pystytetään. Herran kirkkaus täyttää sen.

Ja Herra puhui Moosekselle sanoen:
2. "Ensimmäisen kuukauden ensimmäisenä päivänä pystytä asumus, ilmestysmaja.
3. Ja aseta sinne lain arkki ja ripusta esirippu arkin eteen. 2 Moos. 26:33.
4. Ja tuo sinne pöytä ja lado sille näkyleivät päälletysten; ja tuo sinne seitsenhaarainen lamppu ja nosta sen lamput paikoilleen.
5. Ja sijoita kultainen suitsutusalttari lain arkin eteen ja ripusta uudin majan oveen. 2 Moos. 30:1.
6. Ja polttouhrialttari sijoita asumuksen, ilmestysmajan, oven eteen.
7. Ja allas sijoita ilmestysmajan ja alttarin välille ja kaada siihen vettä.
8. Ja tee esipiha yltympäri ja pane uudin esipihan porttiin.
9. Ota sitten voiteluöljyä ja voitele asumus ja kaikki, mitä siinä on, ja pyhitä se kalustoineen, että se tulisi pyhäksi. 2 Moos. 30:26.
10. Ja voitele polttouhrialttari kaikkine kaluineen ja pyhitä alttari, että alttari tulisi korkeasti-pyhäksi. 2 Moos. 29:37.
11. Voitele myös allas jalustoineen ja pyhitä se.
12. Tuo sitten Aaron poikineen ilmestysmajan ovelle ja pese heidät vedellä. 2 Moos. 29:4.
13. Ja pue Aaron pyhiin vaatteisiin ja voitele hänet ja pyhitä hänet, että hän pappina palvelisi minua.
14. Ja tuo myös hänen poikansa ja pue heidän ylleen ihokkaat.
15. Ja voitele heidät, niinkuin sinä voitelit heidän isänsäkin, että he pappeina palvelisivat minua. Niin tämä on oleva heille voitelu ikuiseen pappeuteen, sukupolvesta sukupolveen."
16. Ja Mooses teki kaiken, niinkuin Herra oli häntä käskenyt; niin hän teki.

17. Ja asumus pystytettiin toisen vuoden ensimmäisessä kuussa, kuukauden ensimmäisenä päivänä.
18. Silloin Mooses pystytti asumuksen. Hän asetti paikoilleen sen jalustat, kiinnitti sen laudat, sovitti paikoilleen sen poikkitangot ja pystytti sen pylväät.
19. Ja hän levitti asumuksen ylle teltan ja asetti ylimmäksi sen päälle telttapeitteen, niinkuin Herra oli Moosesta käskenyt.
20. Sitten hän otti lain, pani sen arkkiin ja kiinnitti arkkiin korennot ja asetti armoistuimen arkin päälle. 2 Moos. 25:16. Hebr. 9:4.
21. Ja hän toi arkin asumukseen ja sijoitti paikoilleen sitä verhoavan esiripun, ripustaen sen lain arkin eteen, niinkuin Herra oli Moosesta käskenyt. 2 Moos. 26:33.
22. Ja hän asetti pöydän ilmestysmajaan, asumuksen pohjoissivulle, esiripun ulkopuolelle
23. ja latoi sille näkyleivät päälletysten Herran eteen, niinkuin Herra oli Moosesta käskenyt.
24. Ja hän asetti seitsenhaaraisen lampun ilmestysmajaan, vastapäätä pöytää, asumuksen eteläsivulle,
25. ja nosti lamput paikoilleen Herran eteen, niinkuin Herra oli Moosesta käskenyt.
26. Ja hän asetti kultaisen alttarin ilmestysmajaan esiripun eteen
27. ja poltti siinä hyvänhajuista suitsuketta, niinkuin Herra oli Moosesta käskenyt.
28. Ja hän ripusti uutimen asumuksen oveen.
29. Ja polttouhrialttarin hän asetti asumuksen, ilmestysmajan, oven eteen ja uhrasi sen päällä polttouhrin ja ruokauhrin, niinkuin Herra oli Moosesta käskenyt.
30. Ja altaan hän asetti ilmestysmajan ja alttarin välille ja kaatoi siihen vettä peseytymistä varten. 2 Moos. 30:18.
31. Ja Mooses ja Aaron ja hänen poikansa pesivät siinä kätensä ja jalkansa;
32. kun he menivät ilmestysmajaan tahi lähestyivät alttaria, niin he aina peseytyivät, niinkuin Herra oli Moosesta käskenyt.
33. Ja asumuksen ja alttarin ympärille hän laittoi esipihan ja ripusti uutimen esipihan porttiin. Ja niin Mooses päätti sen työn.

34. Sitten pilvi peitti ilmestysmajan, ja Herran kirkkaus täytti asumuksen; 4 Moos. 9:15. 1 Kun. 8:10.
35. eikä Mooses voinut mennä ilmestysmajaan, sillä pilvi oli laskeutunut sen päälle, ja Herran kirkkaus täytti asumuksen.

36. Ja joka kerta, kun pilvi kohosi asumuksen päältä, lähtivät israelilaiset liikkeelle; näin oli koko heidän vaelluksensa ajan.
37. Mutta milloin pilvi ei kohonnut, he eivät lähteneet liikkeelle, ennenkuin sinä päivänä, jona se taas kohosi.
38. Sillä Herran pilvi oli päivällä asumuksen päällä, ja yöllä oli pilvessä tulen hohde kaikkien israelilaisten silmien edessä; näin oli koko heidän vaelluksensa ajan. 2 Moos. 13:21. 4 Moos. 14:14. 5 Moos. 1:33. Neh. 9:19. Ps. 78:14. 105:39. 1 Kor. 10:1.