Aamos

4 LUKU.

Samarian ylhäisiä naisia, joita verrataan Baasanin lehmiin, on kohtaava rangaistus. Israelin jumalanpalvelus on kelvoton ja kansa parantumaton.

Kuulkaa tämä sana, te Baasanin lehmät,
jotka olette Samarian vuorella,
jotka sorratte vaivaisia
ja runtelette köyhiä,
jotka sanotte herroillenne:
"Tuokaa meille juomista".
2. Herra, Herra on vannonut pyhyytensä kautta:
Totisesti, katso, päivät tulevat teille,
jolloin teidät temmataan ylös koukuilla
ja viimeisetkin teistä kalaongilla. Jer. 16:16.
3. Ja muurin halkeamista te lähdette ulos,
kukin suorinta tietä,
ja teidät heitetään Harmoniin päin,
sanoo Herra. Jes. 2:20.

4. Menkää Beeteliin ja tehkää syntiä,
ja Gilgaliin ja tehkää vielä enemmän syntiä;
tuokaa aamulla teurasuhrinne,
kolmantena päivänä kymmenyksenne. Hoos. 4:15. 12:11. Aam. 5:5.
5. Uhratkaa hapanta kiitosuhriksi,
kuuluttakaa, julistakaa vapaaehtoisia lahjoja,
sillä niinhän te haluatte, te israelilaiset,
sanoo Herra, Herra. 3 Moos. 2:11. 7:12.

6. Minä kyllä tein teidän hampaanne joutilaiksi
kaikissa teidän kaupungeissanne
ja tuotin leivän puutteen
kaikkiin teidän paikkakuntiinne.
Mutta te ette kääntyneet minun tyköni,
sanoo Herra. 2 Kun. 6:25. 8:1.
7. Minä pidätin teiltä sateen,
kun vielä oli kolme kuukautta elonkorjuuseen.
Minä annoin sataa toiselle kaupungille,
mutta toiselle kaupungille en antanut sataa;
toinen pelto sai sadetta,
ja toinen, jolle ei satanut, kuivui.
8. Ja niin kaksi, kolme kaupunkia
hoippui yhteen kaupunkiin vettä juomaan,
saamatta kyllikseen.
Mutta te ette kääntyneet minun tyköni,
sanoo Herra.
9. Minä rankaisin teitä
nokitähkillä ja viljanruosteella;
teidän monet puutarhanne, viinimäkenne,
viikunapuunne ja öljypuunne söi kalvajasirkka.
Mutta te ette kääntyneet minun tyköni,
sanoo Herra. Jooel 1:4. Hagg. 2:17.
10. Minä lähetin teihin ruton niinkuin Egyptiin;
minä tapoin miekalla teidän nuoret miehenne,
ja teidän ratsunne otettiin saaliiksi;
ja minä annoin löyhkän teidän leireistänne
nousta teidän sieramiinne.
Mutta te ette kääntyneet minun tyköni,
sanoo Herra. 2 Moos. 9:3. 12:29. 2 Kun. 13:3,7.
11. Minä panin toimeen hävityksen
teidän seassanne,
niinkuin Jumala hävitti Sodoman ja Gomorran,
ja te olitte kuin tulesta temmattu kekäle.
Mutta te ette kääntyneet minun tyköni,
sanoo Herra. 1 Moos. 19:24. Jes. 13:19. Jer. 49:18. Aam. 1:1. 8:8. Sak. 3:2.

12. Sentähden minä teen sinulle, Israel, näin.
Koska minä tämän sinulle teen,
niin valmistaudu, Israel, kohtaamaan Jumalaasi.
13. Sillä katso: hän on se, joka on tehnyt vuoret
ja luonut tuulen,
joka ilmoittaa ihmiselle,
mikä hänen aivoituksensa on,
joka tekee aamuruskon ja pimeyden
ja joka kulkee maan kukkulain ylitse —
Herra, Jumala Sebaot, on hänen nimensä. Ps. 65:7. 104:20. 135:7. Aam. 5:8. 9:5. Miika 1:3.