Aamos

6 LUKU.

Kansan jumalattomuus ja sen tuomio.

Voi suruttomia Siionissa,
huolettomia Samarian vuorella,
kansoista ensimmäisen ylimyksiä,
joiden tykö Israelin heimo tulee!
2. Menkää Kalneen ja katsokaa,
sieltä kulkekaa Suureen Hamatiin
ja käykää filistealaisten Gatiin:
ovatko ne paremmat kuin nämä valtakunnat,
onko niiden alue suurempi kuin teidän alueenne?

3. Voi teitä, jotka lykkäätte kauas pahan päivän,
mutta vedätte luoksenne väkivallan,
valtaistuimelle istumaan; Hes. 12:22. Aam. 9:10.
4. jotka makaatte norsunluusohvilla
ja venytte leposijoillanne,
syötte karitsoita laumasta
ja vasikoita navetasta;
5. jotka sepustatte lauluja harpulla säestäen
ja sommittelette soittimia kuin mikäkin Daavid; Jes. 5:11.
6. jotka juotte viiniä maljoista
ja voitelette itsenne parhaalla öljyllä,
mutta ette murehdi Joosefin sortumista!
7. Sentähden heidän nyt täytyy
mennä pakkosiirtolaisuuteen
pakkosiirtolaisten etunenässä.
Silloin lakkaavat venyjäin ilohuudot.

8. Herra, Herra on vannonut itse kauttansa,
sanoo Herra, Jumala Sebaot:
Jaakobin ylpeys on minulle kauhistus,
minä vihaan hänen palatsejansa,
ja minä jätän alttiiksi kaupungin kaikkinensa. Jer. 51:14.
9. Ja jos silloin kymmenen miestä
jää jäljelle yhteen taloon,
niin he kuolevat.
10. Ja jos kuolleen korjaa
hänen omaisensa ja polttajansa,
viedäkseen luut pois talosta,
ja jos hän kysyy joltakin,
joka on talon perimmäisessä sopessa:
"Onko sinun tykönäsi vielä ketään?"
niin tämä vastaa: "Ei ole",
ja toinen sanoo: "Hiljaa!" —
sillä Herran nimeä ei saa mainita. Aam. 8:3.

11. Sillä katso, Herra antaa käskyn,
ja hän lyö suuren talon kappaleiksi
ja pienen talon pirstaleiksi.

12. Juoksevatko hevoset kallionseinää,
kynnetäänkö sitä härjillä?
Sillä te muutatte oikeuden myrkyksi
ja vanhurskauden hedelmän koiruohoksi, Aam. 5:7.
13. te, jotka iloitsette Loodabarista[1]
ja jotka sanotte:
"Emmekö omalla voimallamme
valloittaneet Karnaimia[2]?"
[1] Nimi merkitsee: ei mitään.
[2] Nimi merkitsee: sarvet. 1 Kun. 22:11. Miika 4:13.

14. Sillä katso, minä nostatan teitä vastaan,
te Israelin heimo,
sanoo Herra, Jumala Sebaot,
kansan, joka on ahdistava teitä
siitä asti, mistä mennään Hamatiin,
hamaan Pajupuroon saakka. 2 Kun. 14:25.