Aamos

7 LUKU.

Heinäsirkat, helle ja luotilanka kansan perikadon vertauskuvina. Aamos karkoitetaan Beetelistä.

Tämän näytti minulle Herra, Herra:

Katso, hän loi heinäsirkkoja,
kun äpäreheinä alkoi nousta;
ja katso, se oli äpäreheinä
kuninkaan niitosten jälkeen.
2. Ja kun ne olivat syöneet loppuun maan kasvit,
sanoin minä: "Herra, Herra, anna anteeksi.
Kuinka voi Jaakob pysyä, sillä hän on vähäinen?"
3. Niin Herra katui sitä.
"Ei se ole tapahtuva", sanoi Herra.

4. Tämän näytti minulle Herra, Herra:
Katso, Herra, Herra kutsui tulen
toimittamaan tuomiota,
ja se kulutti suuren syvyyden,
ja se kulutti peltomaan.
5. Niin minä sanoin: "Herra, Herra, lakkaa jo.
Kuinka voi Jaakob pysyä, sillä hän on vähäinen?"
6. Niin Herra katui sitä.
"Ei sekään ole tapahtuva", sanoi Herra, Herra.

7. Tämän hän näytti minulle:
Katso, Herra seisoi pystysuoralla muurilla,
kädessänsä luotilanka. 2 Kun. 21:13. Jes. 34:11.
8. Ja Herra sanoi minulle:
"Mitä sinä näet, Aamos?"
Minä vastasin: "Luotilangan".
Ja Herra sanoi minulle:
"Katso, minä olen laskenut luotilangan
kansani Israelin keskelle.
Minä en enää mene säästäen sen ohitse, Aam. 8:2.
9. vaan Iisakin uhrikukkulat tulevat autioiksi
ja Israelin pyhäköt raunioiksi.
Ja minä nousen ja nostan miekan
Jerobeamin sukua vastaan." 2 Kun. 17:20.

10. Silloin Amasja, Beetelin pappi, lähetti Jerobeamille, Israelin kuninkaalle, tämän sanan: "Aamos on tehnyt salaliiton sinua vastaan Israelin heimon keskuudessa. Ei maa kestä kaikkea, mitä hän puhuu.
11. Sillä näin on Aamos sanonut:

'Jerobeam kuolee miekkaan,
ja Israel viedään pakkosiirtolaisuuteen,
pois omasta maastansa'."

12. Ja Amasja sanoi Aamokselle: "Sinä näkijä, mene matkaasi ja pakene Juudan maahan, syö leipäsi siellä ja ennusta siellä. 1 Sam. 9:9. Aam. 2:12.
13. Mutta Beetelissä älä ennusta enää, sillä se on kuninkaan pyhäkkö ja valtakunnan temppeli."
14. Niin Aamos vastasi ja sanoi Amasjalle:

"En minä ole profeetta enkä profeetanoppilas,
vaan minä olen paimen
ja metsäviikunapuiden viljelijä. Aam. 1:1.
15. Ja Herra otti minut laumojeni äärestä,
ja Herra sanoi minulle:
'Mene ja ennusta minun kansaani Israelia vastaan'.
16. Kuule siis nyt Herran sana:
Sinä sanot: 'Älä ennusta Israelia vastaan,
äläkä saarnaa Iisakin heimoa vastaan'.
17. Sentähden, näin sanoo Herra:
Sinun vaimosi joutuu portoksi kaupungissa,
sinun poikasi ja tyttäresi kaatuvat miekkaan,
sinun maasi jaetaan mittanuoralla,
sinä itse kuolet saastaisessa maassa,
ja Israel viedään pakkosiirtolaisuuteen,
pois omasta maastansa." 2 Kun. 17:6,18,24.