Kirje hebrealaisille

3 LUKU.

Kehoitus katsomaan Kristukseen, ylimmäiseen pappiimme, joka on Moosesta niin paljoa suurempi, kuin huonetta hallitseva poika on palvelijaa korkeampi 1–6. Varoitetaan paatumuksesta ja epäuskosta ja viitataan niihin rangaistuksiin, jotka Israelin kansa tottelemattomuutensa tähden sai kärsiä erämaassa 7–19.

Sentähden, pyhät veljet, jotka olette taivaallisesta kutsumuksesta osalliset, kiinnittäkää mielenne meidän tunnustuksemme apostoliin ja ylimmäiseen pappiin, Jeesukseen, Hebr. 4:14.
2. joka on uskollinen asettajalleen, niinkuin Mooseskin oli "uskollinen koko hänen huoneessansa". 4 Moos. 12:7.
3. Sillä hänen on Moosekseen verraten katsottu ansaitsevan niin paljoa suuremman kirkkauden, kuin huoneen rakentajan kunnia on suurempi kuin huoneen. 2 Kor. 3:7-8.
4. Sillä jokainen huone on jonkun rakentama, mutta kaiken rakentaja on Jumala.
5. Ja Mooses tosin oli "palvelijana uskollinen koko hänen huoneessansa", todistukseksi siitä, mikä vastedes piti sanottaman,
6. mutta Kristus on uskollinen Poikana, hänen huoneensa haltijana; ja hänen huoneensa olemme me, jos loppuun asti pidämme vahvana toivon rohkeuden ja kerskauksen. Matt. 24:13. 1 Kor. 3:16. 6:19. Ef. 2:20-22. Kol. 1:23. 1 Tim. 3:15.

7. Sentähden, niinkuin Pyhä Henki sanoo:

"Tänä päivänä, jos te kuulette
hänen äänensä, Ps. 95:8-9.
8. älkää paaduttako sydämiänne,
niinkuin teitte katkeroituksessa,
kiusauksen päivänä erämaassa, 2 Moos. 17:1-2. 4 Moos. 20:2-3,13. 5 Moos. 33:8.
9. jossa teidän isänne minua kiusasivat
ja koettelivat,
vaikka olivat nähneet minun tekojani
neljäkymmentä vuotta;
10. sentähden minä vihastuin
tähän sukupolveen
ja sanoin: 'Aina he eksyvät sydämessään';
mutta he eivät oppineet tuntemaan
minun teitäni;
11. ja niin minä vihassani vannoin:
'He eivät pääse minun lepooni'." Ps. 95:11.

12. Katsokaa, veljet, ettei vain kenelläkään teistä ole paha, epäuskoinen sydän, niin että hän luopuu elävästä Jumalasta, Hebr. 12:15.
13. vaan kehoittakaa toisianne joka päivä, niin kauan kuin sanotaan: "tänä päivänä", ettei teistä kukaan synnin pettämänä paatuisi; Jes. 55:6. 1 Tess. 5:11,14.
14. sillä me olemme tulleet osallisiksi Kristuksesta, kunhan vain pysymme luottamuksessa, joka meillä alussa oli, vahvoina loppuun asti. Hebr. 6:11.
15. Kun sanotaan:

"Tänä päivänä, jos te kuulette
hänen äänensä,
älkää paaduttako sydämiänne,
niinkuin teitte katkeroituksessa", Hebr. 4:7.

16. ketkä sitten, vaikka kuulivat, katkeroittivat hänet? Eivätkö kaikki, jotka olivat Mooseksen johdolla lähteneet Egyptistä?
17. Mutta keihin hän oli vihastunut neljäkymmentä vuotta? Eikö niihin, jotka olivat syntiä tehneet, joiden ruumiit kaatuivat erämaahan? 4 Moos. 14:22,29,31,33. 26:65. 1 Kor. 10:5,10.
18. Ja keille hän vannoi, etteivät he pääse hänen lepoonsa? Eikö tottelemattomille? 5 Moos. 1:34-35.
19. Ja niin me näemme, että he epäuskon tähden eivät voineet siihen päästä.