Hoosea

1 LUKU.

Profeetan avioliitto kuvauksena Israelin luopumuksesta ja rangaistuksesta.

Herran sana, joka tuli Hoosealle, Beerin pojalle, Juudan kuningasten Ussian, Jootamin, Aahaan ja Hiskian päivinä ja Israelin kuninkaan Jerobeamin, Jooaan pojan, päivinä.
2. Kun Herra alkoi Hoosealle puhua, sanoi Herra Hoosealle:

"Mene, ota itsellesi haureellinen vaimo
ja haureudesta syntyneet lapset,
sillä maa on peräti rikkonut avion
luopumalla Herrasta". Tuom. 8:33. Ps. 73:27. Hes. 16:15.

3. Niin hän meni ja otti Goomerin, Diblaimin tyttären. Ja tämä tuli raskaaksi ja synnytti hänelle pojan.
4. Ja Herra sanoi hänelle:

"Pane hänelle nimeksi Jisreel[1],
sillä vähän aikaa vielä,
ja minä kostan Jisreelin verivelat Jeehun suvulle
ja teen lopun Israelin heimon kuningaskunnasta.
[1] Nimi merkitsee: Jumala hajottaatai Jumala kylvää. 1 Kun. 21:1. 2 Kun. 9:8.
5. Ja sinä päivänä minä särjen Israelin jousen Jisreelin laaksossa."

6. Ja vaimo tuli jälleen raskaaksi ja synnytti tyttären, ja Herra sanoi Hoosealle:

"Pane hänelle nimeksi Loo-Ruhama[2],
sillä en minä enää tästedes armahda Israelin heimoa,
niin että antaisin heille anteeksi.
[2] Nimi merkitsee: ei armahdettu.
7. Mutta Juudan heimoa minä armahdan:
minä pelastan heidät
Herran, heidän Jumalansa, avulla,
mutta en pelasta heitä jousella, miekalla enkä sodalla,
en hevosilla enkä ratsumiehillä." Ps. 20:8. 33:16. 76:4. Jes. 30:15.

8. Kun vaimo oli vieroittanut Loo-Ruhaman, tuli hän raskaaksi ja synnytti pojan.
9. Ja Herra sanoi:

"Pane hänelle nimeksi Loo-Ammi[3],
sillä te ette ole minun kansani,
enkä minä tahdo olla teidän omanne.
[3] Nimi merkitsee: ei minun kansani.
10. Mutta israelilaisten luku on oleva
niinkuin meren hiekka,
jota ei voi mitata eikä lukea.
Ja siinä paikassa, jossa heille on sanottu:
'Te ette ole minun kansani',
heille sanotaan:
'Elävän Jumalan lapset!' 1 Moos. 32:12. Hoos. 2:23. Room. 9:25. 1 Piet. 2:10.
11. Ja Juudan miehet ja Israelin miehet
kokoontuvat yhteen
ja asettavat itsellensä yhteisen pään;
ja he lähtevät sotaan siitä maasta,
sillä suuri on Jisreelin päivä. Jer. 3:18. Hes. 34:23. 37:22. Joh. 10:16. Ef. 1:22.

12. Sanokaa veljiänne Ammiksi[4] ja sisarianne Ruhamaksi[5]."
[4] Nimi merkitsee: minun kansani.
[5] Nimi merkitsee: armahdettu.