Johanneksen ilmestys

5 LUKU.

Valtaistuimella-istuvan kädessä on seitsemällä sinetillä suljettu kirjakäärö, jota ei kukaan muu voi avata kuin Karitsa 1–7. Kun Karitsa on ottanut kirjakäärön, niin ne neljä olentoa, kaksikymmentä neljä vanhinta, enkelit ja kaikki luodut ylistävät häntä 8–14.

Ja minä näin valtaistuimella-istuvan oikeassa kädessä kirjakäärön, sisältä ja päältä täyteen kirjoitetun, seitsemällä sinetillä suljetun. Jes. 6:1. 29:11. Hes. 2:9-10. Dan. 12:4. Ilm. 4:2.
2. Ja minä näin väkevän enkelin, joka suurella äänellä kuulutti: "Kuka on arvollinen avaamaan tämän kirjan ja murtamaan sen sinetit?"
3. Eikä kukaan taivaassa eikä maan päällä eikä maan alla voinut avata kirjaa eikä katsoa siihen.
4. Ja minä itkin kovin sitä, ettei ketään havaittu arvolliseksi avaamaan kirjaa eikä katsomaan siihen.
5. Ja yksi vanhimmista sanoi minulle: "Älä itke; katso, jalopeura Juudan sukukunnasta, Daavidin juurivesa, on voittanut, niin että hän voi avata kirjan ja sen seitsemän sinettiä". 1 Moos. 49:9-10. Jes. 11:1,10. Room. 15:12. Hebr. 7:14. Ilm. 22:16.
6. Ja minä näin, että valtaistuimen ja niiden neljän olennon ja vanhinten keskellä seisoi Karitsa, ikäänkuin teurastettu; sillä oli seitsemän sarvea ja seitsemän silmää, jotka ovat ne seitsemän Jumalan henkeä, lähetetyt kaikkeen maailmaan. Jes. 11:2. 53:7. Sak. 3:9. 4:10. Joh. 1:29,36. 1 Kor. 5:7. 1 Piet. 1:19. Ilm. 4:5. 13:8.
7. Ja se tuli ja otti kirjan valtaistuimella-istuvan oikeasta kädestä. Ps. 47:9. Jes. 6:1. Ilm. 4:2.

8. Ja kun se oli ottanut kirjan, niin ne neljä olentoa ja kaksikymmentä neljä vanhinta lankesivat Karitsan eteen, ja heillä oli kantele kullakin, ja heillä oli kultaiset maljat täynnä suitsutuksia, jotka ovat pyhien rukoukset, Ps. 141:2. Ilm. 4:8-9. 8:3-4. 14:2. 15:2.
9. ja he veisasivat uutta virttä, sanoen:

"Sinä olet arvollinen ottamaan kirjan
ja avaamaan sen sinetit,
sillä sinä olet tullut teurastetuksi
ja olet verelläsi ostanut Jumalalle
ihmiset kaikista sukukunnista ja kielistä
ja kansoista ja kansanheimoista Ps. 33:3. 40:4. 96:1. 144:9. Jes. 42:10. Ap.t. 20:28. 1 Kor. 6:20. 7:23. Ef. 1:7. Kol. 1:14. Hebr. 9:12. 10:10. 1 Piet. 1:18-19. 2 Piet. 2:1. 1 Joh. 1:7. Ilm. 4:11. 7:9. 14:3-4,6.
10. ja tehnyt heidät
meidän Jumalallemme
kuningaskunnaksi ja papeiksi,
ja he tulevat hallitsemaan maan päällä". 2 Moos. 19:6. Jes. 61:6. Room. 5:17. 1 Piet. 2:5,9. Ilm. 1:6. 20:6. 22:5.

11. Ja minä näin, ja minä kuulin monien enkelien äänen valtaistuimen ja olentojen ja vanhinten ympäriltä, ja heidän lukunsa oli kymmenentuhatta kertaa kymmenentuhatta ja tuhat kertaa tuhat, 1 Kun. 22:19. Ps. 68:18. Dan. 7:10. Hebr. 12:22. Juud. v.14. Ilm. 4:4,6. 7:11.
12. ja he sanoivat suurella äänellä:

"Karitsa, joka on teurastettu,
on arvollinen saamaan
voiman ja rikkauden
ja viisauden ja väkevyyden
ja kunnian ja kirkkauden ja ylistyksen". 1 Aikak. 29:11. Jes. 53:7. Fil. 2:9-10. Ilm. 4:11. 13:8.

13. Ja kaikkien luotujen, jotka ovat taivaassa ja maan päällä ja maan alla ja meren päällä, ja kaikkien niissä olevain minä kuulin sanovan:

"Hänelle, joka valtaistuimella istuu,
ja Karitsalle
ylistys ja kunnia ja kirkkaus ja valta
aina ja iankaikkisesti!" Ps. 148:1-2. 1 Tim. 6:16. 1 Piet. 5:11. Ilm. 1:6. 7:10.

14. Ja ne neljä olentoa sanoivat: "Amen", ja vanhimmat lankesivat kasvoilleen ja kumartaen rukoilivat. Ilm. 4:10. 19:4.