Jesaja

12 LUKU.

Pelastettujen kiitosvirsi.

Sinä päivänä sinä sanot:
"Minä kiitän sinua, Herra,
sillä sinä olit minuun vihastunut,
mutta sinun vihasi asettui,
ja sinä lohdutit minua.
2. Katso, Jumala on minun pelastukseni;
minä olen turvassa enkä pelkää,
sillä Herra, Herra on minun väkevyyteni
ja ylistysvirteni,
hän tuli minulle pelastukseksi." 2 Moos. 15:2. Ps. 118:14.
3. Te saatte ilolla ammentaa vettä
pelastuksen lähteistä. Jes. 55:1. Joh. 4:14. 7:37.
4. Ja sinä päivänä te sanotte:
"Kiittäkää Herraa, julistakaa hänen nimeänsä,
tehkää hänen suuret tekonsa tiettäviksi
kansain keskuudessa,
tunnustakaa, että hänen nimensä on korkea. 1 Aikak. 16:8. Ps. 105:1.
5. Veisatkaa ylistystä Herralle,
sillä jaloja töitä hän on tehnyt;
tulkoot ne tunnetuiksi kaikessa maassa.
6. Huutakaa ja riemuitkaa, Siionin asukkaat,
sillä suuri on teidän keskellänne Israelin Pyhä." Sef. 3:14. Sak. 9:9.