Jesaja

2 LUKU.

Jerusalemin temppelin vuori korotetaan ja tulee rauhanvaltakunnan keskukseksi. Herran tuomiopäivä nöyryyttää ihmisylpeyden ja masentaa kaiken ihmismahdin.

Sana, jonka Jesaja, Aamoksen poika, näki Juudasta ja Jerusalemista.

2. Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori
seisova vahvana,
ylimmäisenä vuorista, kukkuloista korkeimpana,
ja kaikki pakanakansat virtaavat sinne. Ps. 68:17. Jer. 3:17. Miika 4:1. Sak. 8:20.
3. Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen:
"Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle,
Jaakobin Jumalan temppeliin,
että hän opettaisi meille teitänsä
ja me vaeltaisimme hänen polkujansa;
sillä Siionista lähtee laki,
Jerusalemista Herran sana". Ps. 110:2. Jes. 51:4.
4. Ja hän tuomitsee pakanakansojen kesken,
säätää oikeutta monille kansoille.
Niin he takovat miekkansa vantaiksi
ja keihäänsä vesureiksi;
kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan,
eivätkä he enää opettele sotimaan. Jooel 3:10.

5. Jaakobin heimo, tulkaa,
vaeltakaamme Herran valkeudessa.

6. Sillä sinä olet hyljännyt kansasi,
Jaakobin heimon,
koska he ovat täynnä Idän menoa,
täynnä ennustelijoita niinkuin filistealaiset,
ja lyövät kättä muukalaisten kanssa.
7. Heidän maansa tuli täyteen hopeata ja kultaa,
eikä heidän aarteillaan ole määrää;
heidän maansa tuli täyteen hevosia,
eikä heidän vaunuillaan ole määrää.
8. Heidän maansa tuli täyteen epäjumalia,
he kumartavat kättensä tekoa,
sitä, minkä heidän sormensa ovat tehneet. Jer. 2:28.
9. Silloin ihminen masentuu
ja mies painuu maahan,
mutta älä anna heille anteeksi.
10. Mene kallion kätköön, piiloudu maan peittoon
Herran kauhua ja hänen valtansa kirkkautta pakoon. Hoos. 10:8. Luuk. 23:30. Ilm. 6:16.
11. Ihmisten ylpeät silmät painuvat maahan,
miesten korskeus masentuu,
ja sinä päivänä Herra yksinänsä on korkea. Jes. 5:15.
12. Sillä Herran Sebaotin päivä
kohtaa kaikkea ylpeää ja korskeata
ja kaikkea ylhäistä, niin että se maahan painuu, Jes. 40:4.
13. kaikkia Libanonin setripuita,
noita korkeita ja ylhäisiä,
kaikkia Baasanin tammia,
14. kaikkia korkeita vuoria
ja kaikkia ylhäisiä kukkuloita,
15. kaikkia korkeita torneja
ja kaikkia vahvoja muureja,
16. kaikkia Tarsiin-laivoja
ja kaikkea kallista ja ihanaa.
17. Silloin masentuu ihmisten ylpeys,
ja miesten korskeus painuu maahan,
ja sinä päivänä Herra yksinänsä on korkea.
18. Mutta epäjumalat katoavat kaikki tyynni.
19. Silloin mennään kallioluoliin ja maakuoppiin
Herran kauhua ja hänen valtansa kirkkautta pakoon,
kun hän nousee maata kauhistuttamaan.
20. Sinä päivänä ihmiset viskaavat pois
myyrille ja yököille hopea- ja kultajumalansa,
jotka he ovat tehneet kumarrettaviksensa. Jes. 30:22. 31:7.
21. Ja he menevät vuorenrotkoihin ja kallionkoloihin
Herran kauhua ja hänen valtansa kirkkautta pakoon,
kun hän nousee maata kauhistuttamaan.
22. Luopukaa siis ihmisistä,
joilla on vain henkäys sieramissa,
sillä minkä arvoiset he ovat! Ps. 146:3. Jer. 17:5.