Jesaja

49 LUKU.

Herran palvelijan kutsumus. Israelin ihmeellinen pelastus.

Kuulkaa minua, te merensaaret,
ja tarkatkaa, kaukaiset kansat.
Herra on minut kutsunut
hamasta äidinkohdusta saakka,
hamasta äitini helmasta
minun nimeni maininnut. Jer. 1:5. Matt. 1:20. Luuk. 1:31.
2. Hän teki minun suuni
terävän miekan kaltaiseksi,
kätki minut kätensä varjoon;
hän teki minut hiotuksi nuoleksi,
talletti minut viineensä. Jes. 51:16. Hebr. 4:12. Ilm. 1:16. 2:12,16. 19:15,21.
3. Ja hän sanoi minulle: "Sinä olet minun palvelijani,
sinä Israel, jossa minä osoitan kirkkauteni". Joh. 17:1,10,4-5.
4. Mutta minä sanoin:
"Hukkaan minä olen itseäni vaivannut,
kuluttanut voimani turhaan ja tyhjään;
kuitenkin on minun oikeuteni Herran huomassa,
minun palkkani on Jumalan tykönä".
5. Ja nyt sanoo Herra,
joka on minut palvelijakseen valmistanut
hamasta äitini kohdusta,
palauttamaan Jaakobin hänen tykönsä,
niin että Israel koottaisiin hänen omaksensa —
ja minä olen kallis Herran silmissä,
minun Jumalani on tullut minun voimakseni —
6. hän sanoo: Liian vähäistä on sinulle,
joka olet minun palvelijani,
kohottaa ennalleen Jaakobin sukukunnat
ja tuoda takaisin Israelin säilyneet:
minä panen sinut pakanain valkeudeksi,
että minulta tulisi pelastus maan ääriin asti. Ps. 22:28. Jes. 42:6. 45:22. 60:3. Luuk. 1:79. 2:32. Ap.t. 13:47.

7. Näin sanoo Herra, Israelin lunastaja,
hänen Pyhänsä,
syvästi halveksitulle, kansan inhoamalle,
valtiaitten orjalle:
Kuninkaat näkevät sen ja nousevat seisomaan,
ruhtinaat näkevät ja kumartuvat maahan
Herran tähden, joka on uskollinen,
Israelin Pyhän tähden, joka on sinut valinnut. Jes. 52:14. 53:3.
8. Näin sanoo Herra:
Otollisella ajalla minä olen sinua kuullut
ja pelastuksen päivänä sinua auttanut;
minä olen valmistanut sinut
ja pannut sinut kansoille liitoksi,
kohottamaan ennalleen maan,
jakamaan hävitetyt perintöosat, Jes. 42:6. 2 Kor. 6:2.
9. sanomaan vangituille: "Käykää ulos!"
ja pimeässä oleville: "Tulkaa esiin!"
Teiden varsilta he löytävät laitumen,
kaikki kalliokukkulat ovat heillä laidunpaikkoina. Jes. 61:1.
10. Ei heidän tule nälkä eikä jano,
ei hietikon helle eikä aurinko satu heihin,
sillä heidän armahtajansa johdattaa heitä
ja vie heidät vesilähteille. Ps. 121:6. Ilm. 7:16.
11. Minä teen kaikki vuoreni teiksi,
ja minun valtatieni kulkevat korkealla.
12. Katso heitä, he tulevat kaukaa!
Katso, nuo pohjoisesta, nuo lännestä,
nuo Siinimin maalta! Jes. 43:6. 60:4.
13. Riemuitkaa, te taivaat,
iloitse, sinä maa,
puhjetkaa riemuun, te vuoret,
sillä Herra lohduttaa kansaansa
ja armahtaa kurjiansa. Jes. 44:23.

14. Mutta Siion sanoo:
"Herra on minut hyljännyt,
Herra on minut unhottanut". Ps. 13:2. 42:10.
15. Unhottaako vaimo rintalapsensa,
niin ettei hän armahda kohtunsa poikaa?
Ja vaikka he unhottaisivatkin,
minä en sinua unhota. 1 Kun. 3:26.
16. Katso, kätteni hipiään olen minä sinut piirtänyt,
sinun muurisi ovat aina minun edessäni.
17. Sinun lapsesi tulevat rientäen;
sinun hävittäjäsi ja raunioiksi-raastajasi
menevät sinun luotasi pois.
18. Nosta silmäsi ja katso ympärillesi:
he kokoontuvat, he tulevat sinun tykösi kaikki.
Niin totta kuin minä elän, sanoo Herra,
sinä puet heidät kaikki yllesi niinkuin koristeen
ja sidot heidät vyöllesi niinkuin morsian vyönsä. Jes. 60:4.
19. Sillä sinä — sinun rauniosi ja autiot paikkasi,
sinun hävitetty maasi —
sinä käyt silloin ahtaaksi asukkaille,
ja kaukana ovat ne, jotka sinua söivät.
20. Vielä saavat sinun lapsettomuutesi lapset
sanoa korviesi kuullen:
"Paikka on minulle ahdas,
tee tilaa, että voin asua". Jes. 54:1.
21. Silloin sinä sanot sydämessäsi:
"Kuka on nämä minulle synnyttänyt?
Minä olin lapseton ja hedelmätön,
karkoitettu ja hyljätty.
Kuka on heidät kasvattanut?
Katso, minä olin jätetty yksin.
Missä nämä silloin olivat?

22. Näin sanoo Herra, Herra:
Katso, minä nostan käteni kansakuntien puoleen,
kohotan lippuni kansoja kohti,
niin he tuovat sinun poikasi sylissänsä
ja kantavat sinun tyttäresi olkapäillään. Jes. 13:2. 62:10.
23. Kuninkaista tulee sinulle lastenhoitajat,
heidän ruhtinattaristaan sinulle imettäjät.
Sinun edessäsi he kumartuvat maahan kasvoillensa
ja nuolevat tomun sinun jaloistasi.
Silloin sinä tiedät, että minä olen Herra
ja että ne, jotka minua odottavat,
eivät häpeään joudu. Ps. 25:3. 72:9. Jes. 60:14,16.

24. Otetaanko sankarilta saalis,
tai riistetäänkö vangit vanhurskaalta? Luuk. 11:21.
25. Sillä näin sanoo Herra:
Vaikka vangit otettaisiinkin sankarilta
ja saalis riistettäisiin väkevältä,
niin minä kuitenkin taistelen sitä vastaan,
joka sinua vastaan taistelee,
ja minä pelastan sinun lapsesi.
26. Minä panen sinun sortajasi
syömään omaa lihaansa,
ja he juopuvat omasta verestään
niinkuin rypälemehusta;
ja kaikki liha on tietävä,
että minä, Herra, olen sinun pelastajasi,
että Jaakobin Väkevä on sinun lunastajasi.