Jesaja

61 LUKU.

Israelin lohdutus.

Herran, Herran Henki on minun päälläni,
sillä hän on voidellut minut
julistamaan ilosanomaa nöyrille,
lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä,
julistamaan vangituille vapautusta
ja kahlituille kirvoitusta, Ps. 45:8. Jes. 11:2. 42:1,7. 49:9. Matt. 11:5. Luuk. 4:18.
2. julistamaan Herran otollista vuotta
ja meidän Jumalamme kostonpäivää,
lohduttamaan kaikkia murheellisia, Jes. 63:4. Matt. 5:4. Luuk. 6:21.
3. panemaan Siionin murheellisten päähän —
antamaan heille — juhlapäähineen tuhkan sijaan,
iloöljyä murheen sijaan,
ylistyksen vaipan masentuneen hengen sijaan;
ja heidän nimensä on oleva
"vanhurskauden tammet", "Herran istutus",
hänen kirkkautensa ilmoitukseksi. Ps. 92:13. Jes. 60:21.

4. Ja he rakentavat jälleen ikivanhat rauniot,
kohottavat ennalleen esi-isien autiot paikat;
ja he uudistavat rauniokaupungit,
jotka ovat olleet autiot polvesta polveen. Jes. 58:12.
5. Vieraat ovat teidän laumojenne paimenina,
muukalaiset teidän peltomiehinänne
ja viinitarhureinanne. Jes. 14:2.
6. Mutta teitä kutsutaan Herran papeiksi,
sanotaan meidän Jumalamme palvelijoiksi;
te saatte nauttia kansain rikkaudet
ja periä heidän kunniansa. Jes. 60:16. 66:21.
7. Häpeänne hyvitetään teille kaksin kerroin,
ja pilkatut saavat riemuita osastansa.
Niin he saavat kaksinkertaisen perinnön maassansa;
heillä on oleva iankaikkinen ilo. Jes. 35:10. 40:2. 51:11.
8. Sillä minä, Herra, rakastan oikeutta,
vihaan vääryyttä ja ryöstöä;
ja minä annan heille palkan uskollisesti
ja teen heidän kanssansa iankaikkisen liiton. Jes. 54:10. 55:3.
9. Heidän siemenensä tulee tunnetuksi
kansain keskuudessa
ja heidän jälkeläisensä
kansakuntien keskellä;
kaikki, jotka näkevät heitä,
tuntevat heidät Herran siunaamaksi siemeneksi.

10. Minä iloitsen suuresti Herrassa,
minun sieluni riemuitsee minun Jumalassani,
sillä hän pukee minun ylleni autuuden vaatteet
ja verhoaa minut vanhurskauden viittaan,
yljän kaltaiseksi,
joka kantaa juhlapäähinettä niinkuin pappi,
ja morsiamen kaltaiseksi,
joka on koruillansa kaunistettu. Hab. 3:18. Sak. 3:4. Luuk. 1:47. Ilm. 3:5. 6:11.
11. Sillä niinkuin maa tuottaa kasvunsa
ja niinkuin kasvitarha saa siemenkylvönsä versomaan,
niin saattaa Herra, Herra
versomaan vanhurskauden ja kiitoksen
kaikkien kansojen nähden.