Malakia

4 LUKU.

Herran päivä ja tuomio. Mooseksen lakia on muistettava. Lupaus profeetta Elian lähettämisestä.

Sillä katso: se päivä on tuleva,
joka palaa kuin pätsi.
Ja kaikki julkeat
ja kaikki, jotka tekevät sitä, mikä jumalatonta on,
ovat oljenkorsia;
ja heidät polttaa se päivä, joka tuleva on,
sanoo Herra Sebaot,
niin ettei se jätä heistä juurta eikä oksaa. Aam. 2:9. Obad. v.18.
2. Mutta teille, jotka minun nimeäni pelkäätte,
on koittava vanhurskauden aurinko
ja parantuminen sen siipien alla,
ja te käytte ulos ja hypitte kuin syöttövasikat Jer. 33:6. Luuk. 1:78.
3. ja tallaatte jumalattomat;
sillä he tulevat tomuksi teidän jalkapohjienne
alle sinä päivänä, jonka minä teen,
sanoo Herra Sebaot.

4. Muistakaa minun palvelijani Mooseksen laki,
jonka minä Hoorebilla hänelle säädin
koko Israelia varten käskyiksi ja oikeuksiksi. 2 Moos. 20:1. 5 Moos. 6:1. Hebr. 3:5.

5. Katso, minä lähetän teille profeetta Elian,
ennenkuin tulee Herran päivä,
se suuri ja peljättävä. Matt. 11:14. 17:11. Mark. 9:11. Luuk. 1:17.
6. Ja hän on kääntävä jälleen
isien sydämet lasten puoleen
ja lasten sydämet heidän isiensä puoleen,
etten minä tulisi ja löisi maata,
vihkisi sitä tuhon omaksi. Miika 7:6.