Evankeliumi Matteuksen mukaan

6 LUKU.

Vuorisaarnan jatkoa: Jeesus puhuu oikeasta hyväntekeväisyydestä 1–4, rukouksesta 5–15, paastoamisesta 16–18 ja taivaallisten aarteiden kokoamisesta 19–23 sekä kehoittaa kaikessa turvautumaan Jumalaan 24–34.

"Kavahtakaa, ettette harjoita vanhurskauttanne ihmisten nähden, että he teitä katselisivat; muutoin ette saa palkkaa Isältänne, joka on taivaissa. Matt. 23:5. Room. 12:8.
2. Sentähden, kun annat almuja, älä soitata torvea edelläsi, niinkuin ulkokullatut tekevät synagoogissa ja kaduilla saadakseen ylistystä ihmisiltä. Totisesti minä sanon teille: he ovat saaneet palkkansa.
3. Vaan kun sinä almua annat, älköön vasen kätesi tietäkö, mitä oikea kätesi tekee,
4. että almusi olisi salassa; ja sinun Isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle. Luuk. 14:14.

5. Ja kun rukoilette, älkää olko niinkuin ulkokullatut; sillä he mielellään seisovat ja rukoilevat synagoogissa ja katujen kulmissa, että ihmiset heidät näkisivät. Totisesti minä sanon teille: he ovat saaneet palkkansa. Matt. 23:5.
6. Vaan sinä, kun rukoilet, mene kammioosi ja sulje ovesi ja rukoile Isääsi, joka on salassa; ja sinun Isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle. 2 Kun. 4:33. Dan. 6:10. Ap.t. 10:9.
7. Ja kun rukoilette, niin älkää tyhjiä hokeko niinkuin pakanat, jotka luulevat, että heitä heidän monisanaisuutensa tähden kuullaan. 1 Kun. 18:26. Saarn. 5:1-2.
8. Älkää siis olko heidän kaltaisiaan; sillä teidän Isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, ennenkuin häneltä anottekaan. Jes. 65:24. Matt. 6:32.
9. Rukoilkaa siis te näin: Isä meidän, joka olet taivaissa! Pyhitetty olkoon sinun nimesi; 5 Moos. 32:6. Ps. 2:4. 11:4. 115:3. Jes. 8:13. 29:23. 63:16. Luuk. 11:2-4. Room. 8:15. 1 Piet. 1:17. 3:15.
10. tulkoon sinun valtakuntasi; tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niinkuin taivaassa; Ps. 103:21. Dan. 7:27. Matt. 3:2. 13:24-52. 26:42. Luuk. 17:20-21. 22:42. Ap.t. 21:14. Room. 12:2. 1 Tim. 2:4. Hebr. 13:21.
11. anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme; Sananl. 30:8.
12. ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niinkuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme; 4 Moos. 14:19. Ps. 25:18. 79:9. Matt. 18:21. Ef. 4:32. Kol. 3:13.
13. äläkä saata meitä kiusaukseen; vaan päästä meidät pahasta, [sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Amen]. 1 Aikak. 29:11. Ps. 22:29. 115:1. Joh. 17:15. 2 Tess. 3:3. 2 Tim. 4:18.
14. Sillä jos te annatte anteeksi ihmisille heidän rikkomuksensa, niin teidän taivaallinen Isänne myös antaa teille anteeksi; Matt. 5:23-24. Mark. 11:25-26. Luuk. 6:37. Kol. 3:13.
15. mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, niin ei myöskään teidän Isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne. Matt. 18:35. Jaak. 2:13.

16. Ja kun paastoatte, älkää olko synkännäköisiä niinkuin ulkokullatut; sillä he tekevät kasvonsa surkeiksi, että ihmiset näkisivät heidän paastoavan. Totisesti minä sanon teille: he ovat saaneet palkkansa. Jes. 58:5-6. Matt. 23:5.
17. Vaan kun sinä paastoat, niin voitele pääsi ja pese kasvosi,
18. etteivät paastoamistasi näkisi ihmiset, vaan sinun Isäsi, joka on salassa; ja sinun Isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle.

19. Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koi ja ruoste raiskaa ja missä varkaat murtautuvat sisään ja varastavat. Sananl. 23:4. Luuk. 12:20-21. Hebr. 13:5. Jaak. 5:2-3.
20. Vaan kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koi eikä ruoste raiskaa ja missä eivät varkaat murtaudu sisään eivätkä varasta. Matt. 19:21. Mark. 10:21. Luuk. 12:33-34. 18:22. 1 Tim. 6:9,17-18.
21. Sillä missä sinun aarteesi on, siellä on myös sinun sydämesi.
22. Silmä on ruumiin lamppu. Jos siis silmäsi on terve, niin koko sinun ruumiisi on valaistu. Luuk. 11:34-36.
23. Mutta jos silmäsi on viallinen, niin koko ruumiisi on pimeä. Jos siis se valo, joka sinussa on, on pimeyttä, kuinka suuri onkaan pimeys! Sananl. 20:27.

24. Ei kukaan voi palvella kahta herraa; sillä hän on joko tätä vihaava ja toista rakastava, taikka tähän liittyvä ja toista halveksiva. Ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa. 1 Kun. 18:21. Luuk. 16:13. Room. 6:16. 2 Kor. 6:15. Gal. 1:10. Jaak. 4:4.

(V. 25–33 vert. Luuk. 12:22-31.)

25. Sentähden minä sanon teille: älkää murehtiko hengestänne, mitä söisitte tai mitä joisitte, älkääkä ruumiistanne, mitä päällenne pukisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet? Fil. 4:6. Hebr. 13:5. 1 Piet. 5:7.
26. Katsokaa taivaan lintuja: eivät ne kylvä eivätkä leikkaa eivätkä kokoa aittoihin, ja teidän taivaallinen Isänne ruokkii ne. Ettekö te ole paljoa suurempiarvoiset kuin ne? Job 12:7-9. 39:3. Ps. 145:15. 147:9. Luuk. 12:18.
27. Ja kuka teistä voi murehtimisellaan lisätä ikäänsä kyynäränkään vertaa?
28. Ja mitä te murehditte vaatteista? Katselkaa kedon kukkia, kuinka ne kasvavat; eivät ne työtä tee eivätkä kehrää.
29. Kuitenkin minä sanon teille: ei Salomo kaikessa loistossansa ollut niin vaatetettu kuin yksi niistä. 1 Kun. 4:21. 10:23.
30. Jos siis Jumala näin vaatettaa kedon ruohon, joka tänään kasvaa ja huomenna uuniin heitetään, eikö paljoa ennemmin teitä, te vähäuskoiset? Ps. 90:5-6.
31. Älkää siis murehtiko sanoen: 'Mitä me syömme?' tahi: 'Mitä me juomme?' tahi: 'Millä me itsemme vaatetamme?'
32. Sillä tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen Isänne kyllä tietää teidän kaikkea tätä tarvitsevan. Ps. 55:23.
33. Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan. 1 Kun. 3:13. Ps. 37:25. 127:2. 1 Tim. 4:8.
34. Älkää siis murehtiko huomisesta päivästä, sillä huominen päivä pitää murheen itsestään. Riittää kullekin päivälle oma vaivansa."