Psalmit

103 PSALMI.

Armollisen Jumalan ylistys.

Daavidin virsi.

Kiitä Herraa, minun sieluni,
ja kaikki, mitä minussa on, hänen pyhää nimeänsä.
2. Kiitä Herraa, minun sieluni,
äläkä unhota, mitä hyvää hän on
sinulle tehnyt,
3. hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi
ja parantaa kaikki sinun sairautesi, Ps. 147:3.
4. joka lunastaa sinun henkesi tuonelasta
ja kruunaa sinut armolla ja laupeudella, Ps. 68:21.
5. joka sinun halajamisesi tyydyttää hyvyydellään,
niin että sinun nuoruutesi uudistuu kuin kotkan. Job 33:25. Jes. 40:31.

6. Herra tekee vanhurskauden
ja hankkii oikeuden kaikille sorretuille. Ps. 68:6.
7. Hän on tehnyt Moosekselle tunnetuksi tiensä,
Israelin lapsille suuret tekonsa. 2 Moos. 33:13.
8. Laupias ja armahtavainen on Herra,
pitkämielinen ja suuri armossa. 2 Moos. 34:6. 4 Moos. 14:18. Ps. 86:5,15. 145:8. Jooel 2:13. Joona 4:2.
9. Ei hän aina riitele
eikä pidä vihaa iankaikkisesti. Ps. 30:6. Jes. 57:16. Jer. 3:5. Miika 7:18.
10. Ei hän tee meille syntiemme mukaan
eikä kosta meille pahain tekojemme mukaan.

11. Sillä niin korkealla kuin taivas on maasta,
niin voimallinen on hänen armonsa
niitä kohtaan, jotka häntä pelkäävät. Ps. 36:6. 57:11.
12. Niin kaukana kuin itä on lännestä,
niin kauas hän siirtää meistä rikkomuksemme.
13. Niinkuin isä armahtaa lapsiansa,
niin Herrakin armahtaa pelkääväisiänsä. Jes. 63:16. 64:8. Jer. 31:9.
14. Sillä hän tietää,
minkäkaltaista tekoa me olemme:
hän muistaa meidät tomuksi. 1 Moos. 2:7. 3:19. 18:27. Ps. 90:3.

15. Ihmisen elinpäivät ovat niinkuin ruoho,
hän kukoistaa niinkuin kukkanen kedolla. Job 14:2. Ps. 90:5. 102:12. Jes. 40:6. 1 Piet. 1:24. Jaak. 1:10.
16. Kun tuuli käy hänen ylitsensä,
ei häntä enää ole,
eikä hänen asuinsijansa häntä enää tunne. Job 7:10.
17. Mutta Herran armo pysyy
iankaikkisesta iankaikkiseen
niille, jotka häntä pelkäävät,
ja hänen vanhurskautensa lasten lapsille, 2 Moos. 20:6. 5 Moos. 7:9. Luuk. 1:50.
18. niille, jotka pitävät hänen liittonsa
ja muistavat hänen käskynsä ja noudattavat niitä.

19. Herra on pystyttänyt istuimensa taivaisiin,
ja hänen kuninkuutensa hallitsee kaikkia.
20. Kiittäkää Herraa, te hänen enkelinsä,
te väkevät sankarit, jotka hänen käskynsä täytätte,
kun kuulette hänen sanansa äänen. Ps. 148:2.
21. Kiittäkää Herraa, kaikki hänen sotaväkensä,
te hänen palvelijansa, jotka hänen tahtonsa teette. 1 Kun. 22:19.
22. Kiittäkää Herraa, kaikki hänen tekonsa,
hänen valtakuntansa kaikissa paikoissa.
Kiitä, minun sieluni, Herraa.