Miika

2 LUKU.

Rikkaiden harjoittama sorto ja sen tuomio. Herra on yhdistävä hajotetun kansan.

Voi niitä, jotka miettivät turmiota
ja valmistelevat pahaa vuoteillansa!
Aamun valjettua he sen tekevät,
sillä heillä on siihen valta. Ps. 4:5. 36:5.
2. He himoitsevat peltoja ja ryöstävät ne,
taloja, ja ottavat ne;
he sortavat miestä ja hänen taloansa,
miestä ja hänen perintöosaansa. 2 Moos. 20:17. 1 Kun. 21:1. Jes. 5:8.
3. Sentähden, näin sanoo Herra:
Katso, minä mietin tätä sukua vastaan onnettomuutta:
siitä te ette saa kaulaanne irti
ettekä voi ylpeästi astella;
sillä se on oleva paha aika.
4. Sinä päivänä viritetään teistä pilkkalaulu
ja veisataan valitusvirsi.
"Se on tapahtunut", sanotaan,
"me olemme perin hävitetyt,
hän on vaihtanut pois minun kansani osan.
Kuinka hän siirtää sen minulta pois!
Hän jakaa meidän peltomme luopioille." 2 Kun. 17:24.

5. Sentähden ei sinulla ole oleva ketään,
joka heittäisi arpaa maaosuudesta
Herran seurakunnassa.
6. "Älkää saarnatko", saarnaavat he,
"sellaisista ei pidä saarnata;
eikö väisty pois häpäiseminen?" Jes. 30:10. Aam. 7:16.
7. Onko tämä Jaakobin heimon puhetta?
Onko Herra pikavihainen?
Ovatko sellaisia hänen tekonsa?
Eivätkö hänen puheensa ole hyvät
sitä kohtaan, joka oikein vaeltaa?

8. Mutta aikoja sitten on minun kansani
asettunut viholliseksi;
vaatteiden päältä te kiskotte vaipan
niiltä, jotka huoleti kulkevat,
jotka sotaa väistävät.
9. Minun kansani naiset
te ajatte pois heidän kodeistansa,
jotka ovat heidän ilonsa;
heidän pieniltä lapsiltansa
te otatte minun kunniani ainiaaksi.
10. Nouskaa ja menkää pois:
ei tässä ole leposijaa
saastutuksen tähden,
joka on saanut aikaan turmion,
parantumattoman turmion. 3 Moos. 18:25,28.
11. Jos tulisi mies, joka tuulta tavoittelisi
ja petollisuudessaan valhettelisi:
"Minä saarnaan sinulle viinistä ja väkijuomasta",
siinä olisi saarnaaja tälle kansalle. Jes. 30:10. Miika 3:5.

12. Minä tahdon tarkoin koota
sinut, Jaakob, kaikkinesi,
visusti kerätä Israelin jääneet,
saattaa heidät yhteen, niinkuin lampaat tarhaan,
niinkuin lauman laitumellensa:
on oleva ihmisten kohina! Jer. 31:8. Joh. 10:16.
13. Tien aukaisija käy heidän edellänsä;
he aukaisevat tiensä, kulkevat portille
ja lähtevät siitä ulos.
Heidän kuninkaansa käy heidän edellään,
ja Herra heitä johdattaa. Jes. 52:12.