Miika

4 LUKU.

Herran temppelin vuori tulee rauhanvaltakunnan keskukseksi. Herran kansa vapahdetaan, pakanat nöyryytetään.

Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori
seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista,
ja se on oleva korkein kukkuloista,
ja sinne virtaavat kansat. Ps. 68:17. Jes. 2:2. Jer. 3:17. Sak. 8:20.
2. Monet pakanakansat lähtevät liikkeelle sanoen:
"Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle,
Jaakobin Jumalan temppeliin,
että hän opettaisi meille teitänsä
ja me vaeltaisimme hänen polkujansa;
sillä Siionista lähtee laki,
Jerusalemista Herran sana." Ps. 110:2. Jes. 51:4.
3. Ja hän tuomitsee monien kansojen kesken,
säätää oikeutta väkeville pakanakansoille,
kaukaisiin maihin saakka.
Niin he takovat miekkansa vantaiksi
ja keihäänsä vesureiksi;
kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan,
eivätkä he enää opettele sotimaan. Jooel 3:10.
4. He istuvat kukin
oman viinipuunsa ja viikunapuunsa alla
kenenkään peljättämättä.
Sillä Herran Sebaotin suu on puhunut. 3 Moos. 26:6. 1 Kun. 4:25. Jer. 30:10. Sak. 3:10.
5. Sillä kaikki kansat vaeltavat
jumalansa nimessä kukin,
mutta me vaellamme
Herran, meidän Jumalamme, nimessä
aina ja iankaikkisesti.

6. Sinä päivänä, sanoo Herra,
minä tahdon koota ontuvat
ja kerätä hajalleen-ajetut
ja ne, joille minä olin tuottanut onnettomuutta. 5 Moos. 30:3. Hes. 34:16. Sef. 3:19.
7. Minä teen ontuvista talteenjäävät
ja kauasjoutuneista väkevän kansan.
Ja Herra on oleva heidän kuninkaansa Siionin vuorella
siitä alkaen ja iankaikkisesti. Jes. 24:23. 60:22. Dan. 7:14. Obad. v.21. Luuk. 1:33.
8. Ja sinä Karjatorni, tytär Siionin kukkula!
Sinun luoksesi on tuleva, on saapuva entinen hallitus,
tytär Jerusalemia vallinnut kuninkuus. 1 Moos. 35:21.

9. Ja nyt — miksi sinä ääneen vaikeroit?
Eikö sinulla ole kuningasta,
onko sinun neuvonantajasi kadonnut,
koska kipu on vallannut sinut niinkuin synnyttäväisen? Jer. 8:19.
10. Vääntelehdi vain kouristuksissasi, tytär Siion,
niinkuin synnyttäjä,
sillä nyt sinun on lähdettävä ulos kaupungista
ja asuttava kedolla ja mentävä Baabeliin asti:
siellä sinut pelastetaan;
siellä lunastaa sinut Herra
vihamiestesi käsistä. Ps. 54:9.

11. Nyt kokoontuu sinua vastaan paljon pakanoita,
jotka sanovat: "Se saastutettakoon;
katselkoot meidän silmämme iloksensa Siionia!"
12. Mutta he eivät tunne Herran aivoituksia
eivätkä ymmärrä hänen neuvoansa,
sillä hän kokoaa heidät
niinkuin lyhteet puimatantereelle. Jer. 51:33.
13. Nouse ja pui, tytär Siion,
sillä minä annan sinulle rautasarvet
ja vaskisorkat minä sinulle annan,
ja sinä survot murskaksi monet kansat.
Ja minä vihin Herralle, tuhon omaksi,
heidän väärän voittonsa,
kaiken maan Herralle heidän rikkautensa. 5 Moos. 33:17.