Paavalin toinen kirje korinttolaisille

6 LUKU.

Paavali kehoittaa korinttolaisia oikein vastaanottamaan Jumalan armon 1–2, kertoo, kuinka hän itse on monissa kärsimyksissä osoittautunut Jumalan palvelijaksi 3–10, toivoo heiltä vastarakkautta 11–13 ja käskee heitä eroamaan uskottomista 14–18.

Hänen työtovereinaan me myös kehoitamme teitä vastaanottamaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi. 1 Kor. 3:9. 2 Kor. 1:24. 5:20. Hebr. 12:15.
2. Sillä hän sanoo:

"Otollisella ajalla minä olen sinua kuullut
ja pelastuksen päivänä sinua auttanut".

Katso, nyt on otollinen aika, katso, nyt on pelastuksen päivä. Jes. 49:8. Luuk. 4:18-19. Room. 13:12. Hebr. 3:13.

3. Me emme missään kohden anna aihetta pahennukseen, ettei virkaamme moitittaisi, Room. 14:13. 1 Kor. 8:13. 10:32.
4. vaan kaikessa me osoittaudumme Jumalan palvelijoiksi: suuressa kärsivällisyydessä, vaivoissa, hädissä, ahdistuksissa, Ap.t. 9:16. 1 Kor. 4:1. 2 Kor. 11:23-28.
5. ruoskittaessa, vankeudessa, meteleissä, vaivannäöissä, valvomisissa, paastoissa; Ap.t. 16:23.
6. puhtaudessa, tiedossa, pitkämielisyydessä, ystävällisyydessä, Pyhässä Hengessä, vilpittömässä rakkaudessa, Room. 12:9. 2 Kor. 4:2. Gal. 5:22. Kol. 3:12.
7. totuuden sanassa, Jumalan voimassa, vanhurskauden sota-aseet oikeassa kädessä ja vasemmassa; 1 Kor. 2:4. 2 Kor. 10:4. Ef. 6:11,13.
8. kunniassa ja häpeässä, pahassa maineessa ja hyvässä, villitsijöinä ja kuitenkin totta puhuvina,
9. tuntemattomina ja kuitenkin hyvin tunnettuina; kuolemaisillamme, ja katso, me elämme, kuritettuina emmekä kuitenkaan tapettuina, Ps. 118:18. 1 Kor. 4:9. 15:30-31. 2 Kor. 4:10-11.
10. murheellisina, mutta aina iloisina, köyhinä, mutta kuitenkin monia rikkaiksi tekevinä, mitään omistamatta, mutta kuitenkin omistaen kaiken. Matt. 5:12. Ap.t. 3:6. Room. 5:3. 2 Kor. 7:4. 8:9. Fil. 2:17. 4:11-12. Sananl. 13:7.

11. Suumme on auennut puhumaan teille, korinttolaiset, sydämemme on avartunut.
12. Ei ole teillä ahdasta meidän sydämessämme, mutta ahdas on teidän oma sydämenne. 2 Kor. 7:2-3. 12:15.
13. Antakaa verta verrasta — puhun kuin lapsilleni — avartukaa tekin. 1 Kor. 4:14.

14. Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa; sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä? Tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä? 5 Moos. 7:2-3. 22:10. Joos. 23:12. Sananl. 24:1. 1 Kor. 5:9. Ef. 5:7-8,11. 1 Joh. 1:5-6.
15. Ja miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar? Tai mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa? 1 Sam. 5:1-3. 1 Kun. 18:21. 1 Kor. 10:20-21.
16. Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat? Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niinkuin Jumala on sanonut: "Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani". 2 Moos. 29:45. 3 Moos. 26:11. Jer. 30:22. 31:1,33. 32:38. Hes. 36:28. 37:26-27. Sak. 13:9. Joh. 14:23. 1 Kor. 3:16. 6:19. 10:14. Ef. 2:21-22. 3:17. Hebr. 3:6. 1 Piet. 2:5. Ilm. 21:3.
17. Sentähden: "Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko; niin minä otan teidät huostaani 3 Moos. 5:2. Jes. 48:20. 52:11. Jer. 51:45. Ilm. 18:4.
18. ja olen teidän Isänne, ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra, Kaikkivaltias". Jes. 43:6. Jer. 31:9. Hoos. 1:10. 1 Joh. 3:1. Ilm. 21:7.