Johanneksen ilmestys

1 LUKU.

Alkulause 1–3. Johannes lausuu tervehdyksen seitsemälle Vähän Aasian seurakunnalle 4–8 sekä kertoo Jeesuksen ilmestyneen hänelle Patmos-saarella ja käskeneen hänen kirjoittaa, mitä hän näyssään oli saanut nähdä 9–20.

Jeesuksen Kristuksen ilmestys, jonka Jumala antoi hänelle, näyttääkseen palvelijoillensa, mitä pian tapahtuman pitää; ja sen hän lähettämänsä enkelin kautta antoi tiedoksi palvelijalleen Johannekselle, Jes. 48:6. Dan. 2:28-30,45. Ilm. 22:6.
2. joka tässä todistaa Jumalan sanan ja Jeesuksen Kristuksen todistuksen, kaiken sen, minkä hän on nähnyt. 1 Kor. 1:6. 1 Joh. 1:1. Ilm. 6:9. 12:17.
3. Autuas se, joka lukee, ja autuaat ne, jotka kuulevat tämän profetian sanat ja ottavat vaarin siitä, mitä siihen kirjoitettu on; sillä aika on lähellä! Luuk. 11:28. Room. 13:11. 1 Piet. 4:7. Jaak. 5:8. Ilm. 22:7,10.

4. Johannes seitsemälle Aasian seurakunnalle: Armo teille ja rauha häneltä, joka on ja joka oli ja joka tuleva on, ja niiltä seitsemältä hengeltä, jotka ovat hänen valtaistuimensa edessä, 2 Moos. 3:14. Jes. 11:2. 41:4. Sak. 3:9. 4:6,10. Hebr. 2:3. 10:37. Ilm. 3:1. 4:5,8. 5:6. 11:17. 16:5.
5. ja Jeesukselta Kristukselta, uskolliselta todistajalta, häneltä, joka on kuolleitten esikoinen ja maan kuningasten hallitsija! Hänelle, joka meitä rakastaa ja on päästänyt meidät synneistämme verellänsä Ps. 89:28,37. 130:8. Jes. 55:4. Ap.t. 10:28. Room. 8:29. 1 Kor. 15:20. Gal. 2:20. Ef. 1:20. Kol. 1:18. 2 Tim. 6:13. Hebr. 9:12,14. 1 Piet. 1:19. 1 Joh. 1:7,9. Ilm. 3:14. 5:9. 7:14. 17:14. 19:16.
6. ja tehnyt meidät kuningaskunnaksi, papeiksi Jumalalleen ja Isälleen, hänelle kunnia ja voima aina ja iankaikkisesti! Amen. 2 Moos. 19:6. Jes. 61:6. Room. 12:1. 1 Tim. 6:16. Hebr. 13:21. 1 Piet. 2:5,9. 4:11. 5:11. Juud. v.25. Ilm. 5:10. 20:6.
7. Katso, hän tulee pilvissä, ja kaikki silmät saavat nähdä hänet, niidenkin, jotka hänet lävistivät, ja kaikki maan sukukunnat vaikeroitsevat hänen tullessansa. Totisesti, amen. Jes. 3:13-14. Dan. 7:13. Sak. 12:10-14. Matt. 24:30. 26:64. Joh. 19:37. Ap.t. 1:11. 1 Tess. 1:10. 4:17.

8. "Minä olen A ja O", sanoo Herra Jumala, joka on ja joka oli ja joka tuleva on, Kaikkivaltias. 2 Moos. 3:14. Jes. 41:4. 44:6. 48:12. Ilm. 2:8. 4:8. 11:17. 16:5. 21:6. 22:13.

9. Minä, Johannes, teidän veljenne, joka teidän kanssanne olen osallinen ahdistukseen ja valtakuntaan ja kärsivällisyyteen Jeesuksessa, minä olin Jumalan sanan ja Jeesuksen todistuksen tähden saaressa, jonka nimi on Patmos. Ap.t. 14:22. Room. 8:17. Fil. 1:7. 2 Tim. 1:8. 2:12. Ilm. 6:9.
10. Minä olin hengessä Herran päivänä, ja kuulin takaani suuren äänen, ikäänkuin pasunan äänen, Ap.t. 10:10. Ilm. 4:2. 17:3. 21:10.
11. joka sanoi: "Kirjoita kirjaan, mitä näet, ja lähetä niille seitsemälle seurakunnalle, Efesoon ja Smyrnaan ja Pergamoon ja Tyatiraan ja Sardeeseen ja Filadelfiaan ja Laodikeaan". Ilm. 22:18.
12. Ja minä käännyin katsomaan, mikä ääni minulle puhui; ja kääntyessäni minä näin seitsemän kultaista lampunjalkaa, 2 Moos. 25:37. Sak. 4:2.
13. ja lampunjalkain keskellä Ihmisen Pojan muotoisen, pitkäliepeiseen viittaan puetun ja rinnan kohdalta kultaisella vyöllä vyötetyn. Hes. 1:26. Dan. 7:18. 10:5-6,16. Ilm. 2:1. 14:14. 15:6.
14. Ja hänen päänsä ja hiuksensa olivat valkoiset niinkuin valkoinen villa, niinkuin lumi, ja hänen silmänsä niinkuin tulen liekki; Dan. 7:9. 10:6. Ilm. 2:18. 19:12.
15. hänen jalkansa olivat ahjossa hehkuvan, kiiltävän vasken kaltaiset, ja hänen äänensä oli niinkuin paljojen vetten pauhina. Hes. 1:7. 43:2. Ilm. 14:2. 19:6.
16. Ja hänellä oli oikeassa kädessään seitsemän tähteä, ja hänen suustaan lähti kaksiteräinen, terävä miekka, ja hänen kasvonsa olivat niinkuin aurinko, kun se täydeltä terältä paistaa. Jes. 49:2. Matt. 17:2. Ap.t. 26:13. Ef. 6:17. Hebr. 4:12. Ilm. 2:1,12,16. 3:1. 10:1. 19:15,21.
17. Ja kun minä hänet näin, kaaduin minä kuin kuolleena hänen jalkojensa juureen. Ja hän pani oikean kätensä minun päälleni sanoen: "Älä pelkää! Minä olen ensimmäinen ja viimeinen, Jes. 41:4. 44:6. 48:12. Dan. 8:18. 10:10. Ilm. 2:8. 22:13.
18. ja minä elän; ja minä olin kuollut, ja katso, minä elän aina ja iankaikkisesti, ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet. Job 12:14. Ps. 68:20-21. Jes. 22:22. Room. 6:9. Hebr. 7:25. Ilm. 3:7.
19. Kirjoita siis, mitä olet nähnyt ja mikä nyt on ja mitä tämän jälkeen on tapahtuva. Dan. 2:29.
20. Niiden seitsemän tähden salaisuus, jotka näit minun oikeassa kädessäni, ja niiden seitsemän kultaisen lampunjalan salaisuus on tämä: ne seitsemän tähteä ovat niiden seitsemän seurakunnan enkelit, ja ne seitsemän lampunjalkaa ovat ne seitsemän seurakuntaa." Sak. 4:2. Matt. 5:15. Fil. 2:15. Ilm. 2:1.